Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  4584  Người
Hôm nay    :  57  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
Khuôn máy đùn
 
Mã số :  Khuôn máy đùn
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

Khuôn máy đùn và các loại khuôn về ngành nhựa

  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   Khuôn cao tốc  

 
Mã số   Khuôn sx màng mỏng  

 
Mã số   Khuôn máy đùn  

 
Mã số   Khuôn sx tấm nhựa