Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  4049  Người
Hôm nay    :  36  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
Máy tạo hạt PVC
 
Mã số :  Máy tạo hạt PVC
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

Máy tạo hạt PVC cảo côn đôi

123taohat1.jpg
  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   Máy tạo hạt cảo côn đôi  

 
Mã số   Máy tạo hạt  

 
Mã số   máy tạo hạt cảo đơn