Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  1957  Người
Hôm nay    :  21  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
HS trục vít song song
 
Mã số :  Hộp số b04
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

Hộp số trục vít song song xoay ngược chiều hướng

  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   trục vít 20190106  

 
Mã số   Hộp số trục vít côn đôi  

 
Mã số   Hộp số trục vít song song   

 
Mã số   Hộp số