Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  1166  Người
Hôm nay    :  49  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
Nòng cảo
 
Mã số :  trục vít 20190101
Tình trạng :  100%
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
   TUYỀN PHONG THÀNH LẬP TẠI VIỆT NAM 15 NĂM, CHUYÊN THIẾT KẾ NÒNG CẢO THU NHU CẦU KHÁCH HÀNG, VÀ NHẬN GIA CÔNG MÀI NÒNG ,ĐẮP CẢO TẠI VN . 0908 559 056 MISS HƯƠNG GIÁM ĐỐC   
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   Nòng cảo hợp kim  

 
Mã số   Nòng cảo  

 
Mã số   Truc vit,xi lanh hợp kim  

 
Mã số   Nòng cảo