Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  1153  Người
Hôm nay    :  36  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
NHTX250 PET
 
Mã số :  NHTX250 PET
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

THÔNG SỐ MÁY ÉP NHỰA PET : NHTX250

123456.jpg

1234562.jpg

12345671.jpg

  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   NHTX140  

 
Mã số   NHTX160 UPVC  

 
Mã số   NHTX400  

 
Mã số   NHTX200