Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  7308  Người
Hôm nay    :  151  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
NHTX160 UPVC
 
Mã số :  NHTX160 UPVC
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

THÔNG SỐ MÁY ÉP NHỰA MODEL : NHTX160 ,UPVC

123456.jpg

123456.jpg

  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   NHTX250 PET  

 
Mã số   NHTX140  

 
Mã số   NHTX400  

 
Mã số   NHTX200