Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  1196  Người
Hôm nay    :  79  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
Khuôn sx tấm nhựa
 
Mã số :  Khuôn sx tấm nhựa
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

Khuôn sx tấm nhựa,PC,PP

  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   Khuôn  

 
Mã số   Khuôn cao tốc  

 
Mã số   Khuôn sx màng mỏng  

 
Mã số   Khuôn máy đùn