Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  3033  Người
Hôm nay    :  218  Người
 

Tuyển dụng

Cty đang cần tuyển nhân viên :

1.  Người nam : số lượng 02 người :Phiên dịch tiếng hoa + sale ( nòng,cảo ngành nhựa )

2. Người Nữ : Phiên dịch tiếng hoa tại văn phòng, và phụ làm những đơn hàng tranh thêu chữ thập .

08-54077397