Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  5773  Người
Hôm nay    :  25  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
Máy cắt hạt nhựa kiểu ngang
 
Mã số :  Máy cắt hạt nhựa kiểu ngang
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

Máy cắt hạt nhựa kiểu ngang

  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   Máy cắt hạt nhựa kiểu đứng