Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  1146  Người
Hôm nay    :  29  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
Ốc pass kẹp khuôn
 
Mã số :  pass kẹp
Tình trạng :  100%
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  CTY TUYỀN PHONG CUNG CẤP ỐC BULONG pass kẹp VẶN KHUÔN ÉP NHỰA THEO KÍCH THƯỚC CỦA KHÁCH HÀNG, 0908 559 056 HƯƠNG  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   pass kẹp  

 
Mã số   BULONG001  

 
Mã số   pass kẹp