Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  1193  Người
Hôm nay    :  76  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
Ốc pass kẹp khuôn
 
Mã số :  BULONG001
Tình trạng :  100%
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
   CTY TUYỀN PHONG CUNG CẤP ỐC BULONG VẶN KHUÔN ÉP NHỰA THEO KÍCH THƯỚC CỦA KHÁCH HÀNG, 0908 559 056 HƯƠNG  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   SC001  

 
Mã số   Đầu nòng  

 
Mã số   Đầu bơm keo  

 
Mã số   Bạc