Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  1197  Người
Hôm nay    :  80  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
Máy ép nhựa NHTX200
 
Mã số :  NHTX200
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

0123456.jpg

01234567.jpg

  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   NHTX250 PET  

 
Mã số   NHTX140  

 
Mã số   NHTX160 UPVC  

 
Mã số   NHTX400