Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  217  Người
Hôm nay    :  59  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
Khuôn PVC,PP,PET
 
Mã số :  Khuôn
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

Khuôn máy đùn PVC,PP,PET

  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   Khuôn sx tấm nhựa  

 
Mã số   Khuôn sx màng mỏng  

 
Mã số   Khuôn cao tốc  

 
Mã số   Khuôn máy đùn