Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  201  Người
Hôm nay    :  43  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
Khuôn màng mỏng
 
Mã số :  Khuôn sx màng mỏng
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

Khuôn sx màng mỏng,PE,PVC,PET

Chiều dài sản phẩm từ 5000mm trở xuống, độ dày 0.06~0.18mm

  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   Khuôn sx tấm nhựa  

 
Mã số   Khuôn cao tốc  

 
Mã số   Khuôn  

 
Mã số   Khuôn máy đùn