Số lượng người truy cập
Tổng cộng :  233  Người
Hôm nay    :  233  Người
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
   
ống nhựa HDPE,PP
 
Mã số :  ống nhựa HDPE,PP
Tình trạng :  100% mới
Giá tiền   vnđ  
   
 
Giới thiệu
 
  

Máy sx ống nhựa HDPE,PP

123451.jpg
  
 
Cùng loại sản phẩm :

 
Mã số   ống nhựa HDPE. dùng nước  

 
Mã số   máy sx ống nhựa  

 
Mã số   máy sx ống nhựa HDPE  

 
Mã số   ống nhựa UPVC,CPVC,nuoc